Hvad er specielt for Hasle Skole?

  • Børnehaveklasseleder og klassepædagog har hver dag fælles lektioner
  • Musikundervisning fra 0.kl.
  • Obligatorisk korundervisning i 2. og 3. klasse
  • Guitarundervisning på 3. årgang
  • Idræt vægtes højt i SFO
  • Kommende 1. klasses lærere (dansk eller matematik) underviser nogle lektioner i 0. klasse

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen. Så bliver morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal en naturlig del af hverdagen.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.