Formålet er at medvirke til at børnene udvikler sig til at være åbne og selvstændige mennesker, der har vilje og evne til at samarbejde og færdigheder til at kunne varetage egne og respektere andres interesser. Vi arbejder, som et supplement til den faglige undervisning, på at skabe rammer, hvor børnene udvikler sig personligt, socialt og kulturelt.

Vi laver mange forskellige ting og har mange forskellige aktiviteter. Vi har valgt at prioritere tre områder: Pædagogisk idræt, det kreative udtryk og udelivet. Læs mere i vores folder: