Der er mange fagligheder, og der er mange veje til læring. Vi bruger gerne flest mulige. Vi har især fokus på krop og musik – og det er vores mål at blive kendt for vores musikprofil.

 

 

Vores klasser er meget bredt sammensat af forskellige elever med forskellige baggrunde. Det giver eleverne de bedste muligheder for at lære, at verden er mangfoldig, og at andres virkelighed er en anden end ens egen. I mangfoldigheden tager vi altid udgangspunkt i lighederne, og vi lægger vægt på, at eleverne lærer og efterlever rettigheder og pligter i vores demokratiske samfund.

Kort sagt lægger Hasle Skole særlig vægt på: 

  • Høj grad af faglig læring med udfordringer til den enkelte elevs potentiale 
  • Ordentlige omgangsformer, respekt for hinanden og for samfundets demokratiske værdigrundlag 
  • At skolen både er et godt lære- og værested 
  • At skolen rummer udfordringer for elevernes kropslige og musiske udvikling 
  • Et aktivt skole-hjemsamarbejde tilpasset den enkeltes og klassens behov 

 

 

 

Læs hele skolens værdigrundlag og strategi: