Vi har altid prioriteret musik, men de seneste år har vi udvidet fagets timetal og udvidet samarbejdet med forskellige musikinstitutioner. Vi tilbyder bla.:

 • Musiktime i børnehaveklassen
 • Ekstra musiktime på 1. årgang
 • Korsang fra og med 3. årgang
 • Guitarspil i på 4. årgang

  I samarbejde med Aarhus musikskole
 • Spil i strygerorkester (Musiksak)
 • Klaverspil
 • Trommespil
 • Stomp
 • Guitar

Vores musiklærere er fagligt velfunderede, og vores styrke er især undervisningen af børn i indskolingen og på mellemtrinnet. De ældste elever får mulighed for at blive undervist af en lærer fra Aarhus Musikskole, som vi også samarbejder med om undervisningstilbud til alle skolens elever. Især forældre til de yngste børn opfatter det som en god mulighed, at børnene kan få instrumentundervisning af musikskolens lærere i løbet af SFO-tiden. Musikskolens lokale tilbud annonceres på skolens hjemmeside.

En hjerneforsker siger, at musikudøvelse er den aktivitet, der aktiverer flest områder i hjernen på én gang. Dermed varmer musik hjernen op - og paratheden til al anden form for læring styrkes. Musik er unik.

Tilmelding: