Se video:


Lone udtaler:

”Hasle Skole er kendt som et rart og trygt sted at være for både børn og voksne. Det skal den fortsat være, og derfor vil et af mine fokuspunkter være at sikre Hasle skole som et attraktivt skoletilbud for alle distriktets børn. Derfor skal vi fortsat arbejde systematisk med styrke muligheder for, at alle elever bliver så dygtige, de kan, samtidig med at de trives og udviklet sig i positive fællesskaber.

Samtidig vil jeg arbejde videre med skolens musikprofil, som er noget helt særligt og er med til at skabe en fælles ånd på tværs af hele skolen, ”siger Lone Grosen, der også fremhæver samarbejdet med distriktets dagtilbud som væsentligt for børn og forældres oplevelser af trygge overgange.

Lone Grosen

”Hasle skole er en mangfoldig skole og et sted, hvor børn og unge med forskellighed og forskellige baggrunde mødes. I en mangfoldighed lærer man at forstå hinanden. Netop i det samlingspunkt, kan jeg bedst lide at være. Skolen har gennem tiden været god til at skabe fælles rammer for alle børn, og de gode erfaringer skal vi gøre brug af i fællesskab. For vi er sammen om at skabe de positive fortællinger om Hasle og Hasle Skole. Det gælder i det vigtige samarbejde med dagtilbuddene, men også med fritids- og ungdomsskoletilbuddene og de fællesskaber, der tilbyder de store børn og de unge.