Hasle Skole
Herredsvej 15
8210 Aarhus V

Telefon: 8713 9410
Mail: has@mbu.aarhus.dk
OBS! Brug ikke mail, hvis du sender personfølsomme oplysninger til os.

Send digital post til Hasle Skole. Læs mere om brug af digital post ved fremsendelse af personlige oplysninger til skolen.

Problemer med Aula, hjemmeside og lignende? Kontakt skolens kontor.

Er dit afgangsbevis blevet væk, kan du bestille et nyt på Borger.dk

Skolenummer: 751015
EAN: 5790000422050
Kommunenummer: 751

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 8.00 - 12.30, 13.00 - 14.00

Skolens ledelse

Skoleleder
Lone Grosen
logro@aarhus.dk

Viceskoleleder/
Pædagogisk leder 6. - 9. årg.

Klavs Heltoft
khel@aarhus.dk

Pædagogisk leder 1. - 5. årg.
Anna Schøler Haslund
anscha@aarhus.dk

SFO-leder/ pædagogisk leder 0. årg.
Søren Marcussen
smar@aarhus.dk

Administrativ leder
Gitte Kappel Kristoffersen
gkk@aarhus.dk

Administrative medarbejdere

Marianne Sønderstrup Nielsen 
masn@aarhus.dk

Heidi B. Thomsen 
hebis@aarhus.dk

Anne Birgitte Lundgaard Mortensen
anblm@aarhus.dk

Teknisk personale

Teknisk serviceleder
Bjarne Galsgaard
Tlf.: 2920 8366 / bjg@aarhus.dk

Teknisk servicemedarbejdere

Martin Nøbbe
Michael Birkmose Nielsen
Nicky Kaj Petersen
Per Rasmussen
Teddy Finn Busk
Thomas Michael Gjeding

Kantinen

Telefon: 8713 9416

Loni Nedergaard-Larsen, kantineleder
Maha Hatab, kantineassistent

Hasle SFO

Herredsvej 15, 8210 Aarhus V
Telefon: 8713 9430

SFO-leder
Søren Marcussen
smar@aarhus.dk

Fritidspædagogisk leder
Per Andersen
pera@aarhus.dk