Eleverne skal også i højere grad bruge deres matematiske og danskfaglige evner til at tilegne sig ny viden. Undervisningen bliver mere abstrakt og kravene til at løse faglige, personlige og sociale udfordringer selvstændigt øges.

Specielt for Hasle Skole er

  • Tilbud om korundervisning, stomp og strygerorkester
  • Samarbejde med musikskolen om anden instrumentundervisning
  • 3 dages lejrskole på 5. årgang
  • 6. årgang opfører skuespil/musical til skolefest
  • Idrætsfaciliteter med hal, sal og svømmesal
  • Skemalagte bevægelsestimer

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet

I 4.-6. klasse handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere.

Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.