IT skal have en naturlig plads i undervisningen. På Hasle Skole inddrages teknologien i en lang række fag og er blevet en uundværlig del af undervisningen. I matematik anvendes de interaktive tavler lige fra 1. årgang og skaber mulighed for samlet refleksion og eksperimentering i klasserummet.
Skolen råder over flere klassesæt til udlån og fra 7. årgang stiller skolen en pc til rådighed til alle elever, så de i skoletiden har nem adgang til deres egen.