Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Information og kommunikation er forudsætningerne for godt samarbejde mellem Hasle Skole og dig som forælder.

Drenge skriver
 • Læs op

Indhold

  Vi har fire mål for vores kommunikation:

  • Åben: Skolen er tilgængelig og lydhør, og som en demokratisk institution sikrer vi den nødvendige, åbne dialog med alle. Vi sikrer let adgang til information om skolen.
  • Ligeværdig og respektfuld: Elever, forældre, medarbejdere og ledelse kommunikerer med hinanden i en god tone og med gensidig respekt.
  • Korrekt, rettidig og målrettet: Vi sikrer, at alle hurtigst muligt får tilstrækkelig information om forhold, de har del i.
  • Klar og forståelig: Vi formidler budskaberne, så de er til at forstå. Vi bestræber os på at bruge et enkelt, klart og præcist sprog. 

  Læs mere om skolens kommunikationspolitik her:

  Vores samarbejde med dig bygger på fem principper

  Vores samarbejde om dit barns læring og trivsel kræver en løbende dialog. Dit barns klasselærer har det overordnede ansvar for, at vi samarbejder efter nedenstående principper:

  Vi afholder skole-hjemsamtaler 1-2 gange årligt. For elever med særlige behov er det dog flere gange årligt. Til samtalerne taler vi om dit barns standpunkt og belyser alle forhold, der har betydning for dit barns trivsel og funktion som skoleelev. Forud for forårets skole-hjemsamtaler afholder skolen samtaler med dit barn.

  Skolens intranet og hjemmeside er platformen for skriftlig kommunikation. Her skal alle nødvendige informationer om skolen være tilgængelige, og det er her, vi fortæller om arrangementer, påmindelser, henvendelser og korte, konkrete beskeder. Forældre og lærere anvender intranet Aula til korte, orienterende beskeder eller til aftaler om at mødes eller ringe sammen.

  Problemer løser vi ved at tale sammen – enten over telefonen eller ved at mødes. Med mindre der er tale om en akut, alvorlig situation, ringer du kun til læreres privatnummer efter aftale over Aula.

  Lærere tjekker Aula minimum én gang om dagen og svarer indenfor 2 arbejdsdage. Lærere forventes ikke at tjekke Aula i weekender eller ferier. Vi forventer, at du tjekker Aula minimum en gang om ugen. Vi kontakter dig på telefon eller ved sedler, hvis vi har beskeder med kort varsel.

  Du, dit barn og alle andre kan altid henvende sig til skolens ledelse eller skolebestyrelsen med ethvert spørgsmål om skolen. Spørgsmål vedrørende konkrete problemstillinger og afgørelser rettes til ledelsen. Spørgsmål vedrørende principielle forhold rettes til skolebestyrelsen.

  Sidst opdateret: 9. januar 2024