På rådets 4-6 årlige møder diskuterer vi relevante pædagogiske, økonomiske og strukturelle emner. Forældrerådet deltager også i nogle af SFO'ens traditioner og arrangementer.

Derudover har forældrerådet et formelt samarbejde med skolebestyrelsen.

Forældrerådet vælges for et år ad gangen.

Hvad kan SFO’ens forældreråd?

  • Føre tilsyn med SFO’s virke
  • Godkende SFO’s budget før godkendelse af skolens samlede budget i skolebestyrelsen
  • Fastsætte principper for SFO’s virke
  • Fastsætte principper for samarbejdet mellem forældre og SFO
  • Vælge repræsentanter til ansættelsesudvalg ved besættelse af pædagogstillinger

Referat