Før du søger

Søger du dit barn ind på Hasle Skole, skal du kontakte skolen for at få oplyst, om der er mulighed for en plads.

Hvis der er plads hos os 

Hvis vi giver dig besked om at vi har plads til dit barn, kan du søge skoleskift.

Du skal udfylde og sende enten en papirblanket eller en digital blanket, en e-blanket. Du finder begge blanketter nedenfor.

Hent blanketten til skoleskift

Hent e-blanket til skoleskift

 

Bliver dit barn optaget på Hasle Skole, skal du selve melde barnet ud af den gamle skole. Du skal udfylde og sende blanketten her:

 

Hvis dit barn ikke har frit skolevalg

Har dit barn ikke har frit skolevalg, så skal vi sprogteste dit barn. Vi kontakter visitationscentret, som så indkalder til sprogscreening.

Værd at vide

  • Du kan give tilladelse til at Hasle Skole kontakter dit barns tidligere skole. Det gør vi for at give dit barn den bedst mulige begyndelse på Hasle Skole.

  • Vi indkalder dig og dit barn til en samtale med den pædagogiske leder og klasselæreren. Her afstemmer vi krav og forventninger.

  • Du kan læse mere om skoleskift på aarhus.dk/skoleskift​