Vi kan også fremhæve dette:

  • Vi står stærkt i motion og bevægelse 
  • Vi arbejder solidt med at løfte sårbare og udsatte børn og unge 
  • Vi arbejder seriøst med forebyggelse af mobning 
  • Vi er gode til at sende afgangseleverne afsted på ungdomsuddannelser 

Forældresamarbejdet

Forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns faglige udbytte samlet set: 12 procentpoint over gennemsnit af kommunens skoler.

Forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem samlet set: 7,4 procentpoint over det kommunale gennemsnit

Karakterer

Hasle Skole løfter sine elever. Det vil sige, at børn med en bestemt social og økonomisk baggrund kan forvente at få højere karakterer end ligestillede børn på andre skoler.

Du kan læse mere i kvalitetsrapporten og i forældretilfredshedsundersøgelsen: