Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Ønsker du indflydelse på dit barns skole? Det kan du få i skolebestyrelsen på Hasle Skole.

 • Læs op

Indhold

  Som skolebestyrelsesmedlem har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

  Du kan være med til at udarbejde skolens ordensregler, godkende skolens budget og undervisningsmidler. Gennem skolebestyrelsen kan du stille forslag til Byrådet om emner, der vedrører Hasle Skole, ligesom Byrådet kan bede skolebestyrelsen om udtalelser.

  Du kan også være med til at udarbejde principper for ting som:

  • Rammer for trivsel for elever og ansatte
  • Sammenhæng mellem skole og fritid
  • Skole/hjemsamarbejde
  • Rammer for læring
  • Klasseforældreråd
  • Elevaktiviteter, f.eks. hytteture/lejrskole
  • Specialundervisning

  Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 personalerepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

  Vælges du, er det for 4 år ad gangen. For at skabe kontinuitet, er der hvert andet år nyvalg for 3 eller 4 forældremedlemmer. Elev- og personalerepræsentanter vælges hvert år. Skoleleder, SFO-leder og administrativ leder deltager i bestyrelsesmøderne, og skolens kontor fungerer som skolebestyrelsens sekretariat.

  Kompetencer, forretningsorden og referater

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2023-2024

  2022-2023

  Skolebestyrelsens medlemmer

  Formand

  Sarah Jost Sandberg

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Næstformand

  Iben Bøtker

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Forældrerepræsentant

  Helle Svaerke

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Forældrerepræsentant

  Thea Mukai

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Forældrerepræsentant

  Catrine S. Jespersen

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Forældrerepræsentant

  Berit T. Hasselstrøm

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Forældrerepræsentant

  Louise Asta Lykkemark Klintemark

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Forældrerepræsentant

  Søren Lund-Olsen

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Forældrerepræsentant

  Jeppe Møller Pedersen

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Elevrepræsentant

  Aya Wael Matar

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Medarbejderrepræsentant

  Irene Bak

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Medarbejderrepræsentant

  Helle Servé

  Skolebestyrelsen - Hasle Skole

  Skoleleder

  Lone Grosen

  Hasle Skole

  Viceskoleleder og pædagogisk leder 6. - 9. årg.

  Klavs Heltoft

  Hasle Skole

  SFO-leder og pædagogisk leder 0. årg.

  Søren Marcussen

  Hasle Skole

  Sidst opdateret: 1. maj 2024